הוספת חוות דעת - שעון יד דיגיטלי Casio dbc610ga

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת