הוספת חוות דעת - רחפן DJI Mavic Air Combo

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת