הוספת חוות דעת - רחפן Dji Phantom 4 Pro+ V2

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת