הוספת חוות דעת - שעון יד אנלוגי Dkny NY4623

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת