הוספת חוות דעת - מסך מחשב Eizo EV2780

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת