הוספת חוות דעת - כיריים חשמל Kupper BTO642E

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת