הוספת חוות דעת - מייבש כביסה Electrolux EDC2086PDW ‏8 ‏ק"ג אלקטרולוקס

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת