הוספת חוות דעת - מאוורר אידוי מסיטו KFL1G Briza אלקטרוסטר

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת