הוספת חוות דעת - מכונת אספרסו Breville BES250

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת