הוספת חוות דעת - אוזניית בלוטוס קליפס FineBlue F960

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת