הוספת חוות דעת - מקרר מקפיא תחתון Fagor FFA6715X ‏326 ‏ליטר

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת