הוספת חוות דעת - מסך מחשב FujiCom FJ2760HK פוג\'יקום

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת