הוספת חוות דעת - שעון חכם Samsung Galaxy Watch SM-R810 סמסונג

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת