הוספת חוות דעת - שעון ספורט חכם Garmin Vivoactive 3 Music גרמין

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת