הוספת חוות דעת - כיריים גז Bompani 213MC

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת