הוספת חוות דעת - Geminisמחבת 20 ס\"מ BergHoff

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת