הוספת חוות דעת - ‏עגלה משולבת Glory עגלה משולבת Twigy טוויגי

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת