הוספת חוות דעת - ‏מפזר חום Gold Line ATL138C גולד ליין

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת