הוספת חוות דעת - מכונת תספורת Gold Line ATL469 גולד ליין

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת