הוספת חוות דעת - ‏תנור הלוגן/אינפרא Goldsun Nova Basic Double 3000W

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת