הוספת חוות דעת - טלפון סלולרי Google Pixel 3 XL גוגל פיקסל 3

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת