הוספת חוות דעת - מכונת כביסה ‏פתח קידמי Gorenje WEI843 ‏8 ‏ק\"ג גורנייה

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת