הוספת חוות דעת - ‏מושב בטיחות Graco כיסא בטיחות Graco4Ever SS

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת