הוספת חוות דעת - מיקרוגל ‏כולל גריל Graetz MW982 ‏23 ‏ליטר

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת