הוספת חוות דעת - מקרר מקפיא עליון Green Line GRL265W

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת