הוספת חוות דעת - מקרר מקפיא עליון 344 ליטר Green Line GRL355W

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת