הוספת חוות דעת - מקרר מקפיא תחתון 508 ליטר Green Line GRLR570W גרין ליין

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת