הוספת חוות דעת - מקרר ‏מקפיא תחתון Haier C3FE740CMJ ‏342 ‏ליטר האייר

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת