הוספת חוות דעת - מקרר ‏מקפיא תחתון Haier HBM450FSS ‏393 ‏ליטר האייר

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת