הוספת חוות דעת - מקרר ‏מקפיא עליון Haier HR955F ‏513 ‏ליטר האייר

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת