הוספת חוות דעת - מקרר ‏מקפיא תחתון Haier HRF456FG/FB/FGS/FW ‏447 ‏ליטר האייר

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת