הוספת חוות דעת - מקרר ‏מקפיא עליון Haier HRF954FASS ‏539 ‏ליטר האייר

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת