הוספת חוות דעת - מקרר ‏ללא מקפיא Haier HR385 ‏348 ‏ליטר האייר

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת