הוספת חוות דעת - מחשב נייד HP 15-bs150nj 3XY17EA

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת