הוספת חוות דעת - מחשב נייד HP 250 G6 3VK25EA

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת