הוספת חוות דעת - טלפון סלולרי Huawei Honor 8X Max וואוי

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת