הוספת חוות דעת - צמיד כושר Huawei Honor Band 4

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת