הוספת חוות דעת - טאבלט Huawei MediaPad M5 lite וואוי

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת