הוספת חוות דעת - טלפון סלולרי Huawei Y9 2019 וואוי

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת