הוספת חוות דעת - ‏טוסטר לחיצה Hyundai HYT503 יונדאי

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת