הוספת חוות דעת - כיריים אינדוקציה Bosch PIE675N14E

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת