הוספת חוות דעת - כיריים אינדוקציה Siemens EH775ME21E

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת