הוספת חוות דעת - טלפון סלולרי Apple iPhone XS MAX Dual SIM

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת