הוספת חוות דעת - ‏שואב אבק רובוטי iRobot Roomba i7 Plus איירובוט

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת