הוספת חוות דעת - אוזניות JABRA Elite 65t Bluetooth ג'אברה

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת