הוספת חוות דעת - אוזניות JBL Everest Elite 750NC Bluetooth

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת