הוספת חוות דעת - אוזניות קשת ‏חוטיות JBL JR300

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת