הוספת חוות דעת - אוזניות ‏חוטיות JBL T205

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת