הוספת חוות דעת - אוזניות ‏אלחוטיות JBL Tune 205BT

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת