הוספת חוות דעת - מיקסר Kenwood KVC3100 קנווד

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת